سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

سامانه آنلاین پیش ثبت نام کارت تخفیف بانک پارسیان

لطفا تمام موارد را وارد نمائید

بانصب اپلیکیشن تاپ(TOP) بانک پارسیان می توانید از لیست مراکز تخفیف و میزان تخفیف اعمال شده آگاهی پیدا نمایید


تاریخ ورود : 6:24:30 1401/02/29 IP سیستم شما : 44.200.25.51